ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉತ್ಪಾದನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬರಹ - ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

 

1. ಕಂಪನಿಯು 10 kVA ರಿಂದ 500 kVA 11kV/433V ಶ್ರೇಣಿ ವರೆಗೆನ ವಿತರಣಾ ಪರಿವತ೯ಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

2. ಕಂಪನಿಯು ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿತರಣಾ ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಹ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವತ೯ಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ / ನೌಕರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

3. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:- ಕಂಪನಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವತ೯ಕಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವತ೯ಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

 

ಅ) ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗವು ಗಣಕೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿವತ೯ಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ-ವಸ್ತುಗಳ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

ಆ) ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ :

ಈ ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ತಪಾಸಣೆ ವಿಧಾನಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 

 • ವಿವಿಧ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಚ್ಚಾ-ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ.
 • ತಯಾರಿಕಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ.
 • ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ.
 • ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರವಾನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪಾಸಣೆ ಮಡಲಾಗುವುದು. 

ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯು ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಇ) ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ

ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ : ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿವತ೯ಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:- 

1. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ - ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್.

ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 50% ವಸ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳೊಳಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

2. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಡಬಲ್ ಪೇಪರ್ ತಾಮ್ರ / ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಡಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಪರ್ / ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರೋಧಕತೆ, ನಿರೋಧನ, ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

3. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್:

ಪರಿವತ೯ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೈಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಖ್ಯಾತ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ IS:335 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು BDV ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಟಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿವತ೯ಕಕ್ಕೆ ತೈಲ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿವತ೯ಕದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4. ನಿರೋಧಕ ಪೇಪರ್, ಪ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಪಿಂಗಾಣಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಗಳು, ವಾರ್ನಿಷ್, ಪೇಪರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ವಾರ್ನಿಷ್.

ನಿರೋಧಕ ಪೇಪರ್, ಪ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಪಿಂಗಾಣಿ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಪೇಪರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿರೋಧಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಪರಿವತ೯ಕಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಬುಷಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 

5. ಬುಶಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಎಂಎಸ್ ಐಟಂಗಳು.

6. ಆಯಿಲ್ ಗೇಜಸ್, ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಬ್ರೀಥರ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು.

7. ಮೈಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್.

 

ಈ). ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳು/ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು.

 

ಉ). ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-01-2023 11:27 AM ಅನುಮೋದಕರು: nodal officerಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ (ಕವಿಕಾ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080